Episode 19 – Skador

Patrik och Patricia pratar om sin skottdag och aktuella händelser. Vidare i programmet tar de upp berättelser om skador som skickats in och sökts upp.