Episode 18 – Populära cacher

Patrik och Patricia är åter efter en månads uppehåll med ett avsnitt helt tillägnat de populära cacharna vi har runt om i världen och i Sverige.
Det diskuteras även mat, minnen och återblickar