Samarbeten

Är du musiker som vill få spridning på ditt material? Vi är villiga att upplåta tid i våra avsnitt och filmer för att spela upp passande musik. Vi sprider materialet via podcastappar, YouTube och Sociala Media.

Kontakta oss här: https://www.founditpodcast.se/sv/kontakt/

Företagssamarbeten
Kontakta Patrik: info@founditpodcast.se
för diskussioner kring företagssamarbeten