Episode 88 – Räddningstjänsten

I detta avsnitt har vi förmånen att få sitta ned med Jonas från Räddningstjänsten i Eskilstuna och diskutera hur vi alla kan bidra till att göra deras arbete mer effektivt och säkert. Med lite historia kring räddningstjänsten och berättelser utforskar vi även taktik och insikter som Jonas delade med sig av utefter sina erfarenheter som brandman. Avsnittet fokuserar på hur allmänheten kan agera för att underlätta för Räddningstjänsten i dess uppdrag. Värdefulla tips och råd om hur man bör agera vid olyckor, brandfarliga situationer och i allmänhet i vardagen för att minimera risker.

Musik: DJ Quaid