Episode 8 – Intervju med Anders

Patrik och Patricia tar en pratstund med Anders Olofsson, en av arrangörerna bakom FAD (Fumble After Dark) 2-3 november 2019