Episode 71 – On The Road – Bomligan 20 årsjubileum

Patrik och Patricia har varit på ett event, och inte vilket event som helst utan den här gången har de träffat Bomligan som firar 20 år med geocaching år 2022.

Berättelser från geocachare som känner dem och även kommentarer från Bomligan själva är vara temat för detta avsnitt!