Episode 66 – Ragnhild Del 3 och MEGA Sweden 2022

Patrik och Patricia pratar lite kort om sin tredje tur till Ragnhild och K-serien i den gigantiska Geoarten!
I detta avsnitt kommer även Hans Persson (Pink Uniquorn) att berätta hur arbetet med MEGA Sweden 2022 i Linköping!

This episode is Swedish