Episode 55 – Rapport från Mini-FAD med Ragnemalm

I det här avsnittet ansluter sig Ragnemalm för att rapportera från ett mycket uppskattat event kallat ”Mini-FAD”
Tankar och gläderapporteringar avlöser varandra i denna extrainsatta Matiné!