Episode 45 – Midsommar 2021

Patrik och Patricia önskar en glad midsommar 2021 och pratar lite kort om hur du kan skydda dig själv från mygg, flugor och fästingar