Episode 45 – Midsommar 2021

Patrik och Patricia önskar en glad midsommar 2021 och pratar lite kort om hur du kan skydda dig själv från mygg, flugor och fästingar

Patrik och Patricia önskar en glad midsommar 2021 och pratar lite kort om hur du kan skydda dig själv från mygg, flugor och fästingar