Episode 37 – Intervju med Jennie

Patrik och Patricia har haft äran att få prata med Jenny.Johansson som skapar geocacher med sina superkrafter som lärare.
En stunds skratt och berättelser att njuta till!