Episode 33- Julspecial 2020

Patrik och Patricia går igenom året 2020 och summerar sina tankar och känslor inför 2021

Patrik och Patricia går igenom året 2020 och summerar sina tankar och känslor inför 2021