Episode 22 – Spårbara objekt

Patrik och Patricia gör sig spårbara med varsin kod om sex siffror.
Historik och genomgång av spårbara objekt föregår lite nya idéer om framtida program