Episode 22 – Spårbara objekt

Patrik och Patricia gör sig spårbara med varsin kod om sex siffror.Historik och genomgång av spårbara objekt föregår lite nya idéer om framtida program

Patrik och Patricia gör sig spårbara med varsin kod om sex siffror.
Historik och genomgång av spårbara objekt föregår lite nya idéer om framtida program