EPISODE 14 – 8 FRÅGOR

Patrik och Patricia besvarar åtta av de vanligaste frågorna de fått sedan de började med podcasten

Patrik och Patricia besvarar åtta av de vanligaste frågorna de fått sedan de började med podcasten