Episode 11 – TB-Bordet på FAD

Patrik och Patricia pratar med Marie och Carla som sköter TB-bordet under FAD

Patrik och Patricia pratar med Marie och Carla som sköter TB-bordet under FAD