EPISODE 15 – JULHÄLSNINGAR

Patrik och Patricia levererar ett kort avsnitt med tack för året och hintar om lite framtidsplaner