EPISODE 14 – 8 FRÅGOR

Patrik och Patricia besvarar åtta av de vanligaste frågorna de fått sedan de började med podcasten