EPISODE 11 – TB-BORDET PÅ FAD

Patrik och Patricia pratar med Marie och Carla som sköter TB-bordet under FAD